Istentisztelet

A protestáns gyülekezet kérésére beillesztünk egy tájékoztatást:)

Kelet-Svájci Magyarnyelvű Protestáns gyülekezetben istentisztelettel, gyerek foglalkozással, bibliaórával, sok más kötött és kötetlen programmal, továbbá lelkigondozói szolgálattal várjuk mindazokat, akik Jézus Krisztust magasztalják, életet, útmutatást, erőt, áldást, kérdéseikre választ, sebeikre gyógyulást Tőle várnak és magyar nyelven hirdetett, tanulmányozott és olvasott Igéjét értik.

A közeljövőben tartandó istentiszteleteinkről az alábbi listából tájékozódhat:

  • Április 19. 16.00 – Istentisztelet  (még nem tudjuk)
  • Május 17. 16.00 – Istentisztelet + ÚV.
  • Június 21. 16.00 – Istentisztelet

Az istentiszteleteink helyszíne:

Kirchgemeindehaus, Stephanshornstrasse 25, 9016 St. Gallen

Éljen, tanuljon, dolgozzon, teleljen vagy nyaraljon Kelet-Svájcban, Önt is nagy szeretettel látjuk gyülekezetünkben!

Hieble Erika lelkipásztor, Gombos József gondnok

https://www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/